Dades de contacte:

SMART HOME APPLIANCES, S.L.U.
B-59107052
Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 46935 Folio 183, Hoja 167441.
Barcelona, calle Atenas 24 bajos 08006 España
Correu electrònic de contacte: support@taurushelp1.zendesk.com
Telèfon: 936061132

Introducció

Les presents Condicions Generals de Venda s’aplicaran a la venda de tots els productes que SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. realitzi a través de la web taurus-home.com. La contractació dels productes mitjançant aquest sistema pressuposa, en tot cas, l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Venda. Les presents Condicions Generals de Venda poden ser modificades en qualsevol moment per SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. i s’aplicaran a totes les comandes realitzades desprès de la publicació a la web d’aquestes.

Preu articles

El preu dels articles està assenyalat a cada moment durant el procés de sol•licitud en la data de realització d’aquest, amb l’impost sobre el valor afegit (IVA) clarament desglossat, així com les despeses de tramesa. SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. es reserva el dret a modificar els preus i els càrrecs a cada moment, així com a rebutjar operacions en cas d’errades de qualsevol mena (impressió, càlculs o escriptura).

Opcions de pagament i seguretat

Pot pagar amb la seva targeta de crèdit o dèbit a través de la passarel•la de pagament segur Redsys.

La seva compra a taurus-home.com amb targeta de crèdit es 100 % segura. Taurus incorpora els sistemes de comerç segur Verified by VISA i Martercard SecureCode. Aquests sistemes garanteixen unes compres segures a Internet, protegint tant els clients com les botigues en línia de possibles fraus.

taurus-home.com té un certificat de seguretat SSL, emès per l’autoritat de certificació RapidSSL. Aquest certificat garanteix que el navegador enviï les dades personals encriptades, de manera que no se’n puguin interceptar. Les seves dades estan fora de perill d’escoltes indiscretes.

En cap cas SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. recaptarà ni accedirà de cap manera a les dades o a la informació relacionada amb el pagament.

Factura

Rebrà una factura simplificada de la seva compra amb la comanda o durant els dies posteriors, en la direcció que vostè hagi assenyalat. Si necessités o desitgés una factura completa, pot sol•licitar-la a l’apartat d’atenció al client «Sol•licita la seva factura» a la web.

Comandes

Realitzant una comanda (sol•licitud) vostè realitza una oferta de compra dels productes assenyalats al mateix, sota aquestes Condicions Generals de Venda i allò establert al lloc web.

Al realitzar la comanda vostè deu cerciorar-se que les dades proporcionades són completes i correctes.

La comanda no constitueix pas un contracte vinculant fins el moment en què aquesta sigui confirmada per SMART HOME APPLIANCES, S.L.U.

SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. es reserva el dret a rebutjar comandes de manera discrecional.

Les dades enregistrades per SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. constitueixen una prova absoluta de la comanda, així com de tot el procediment.

Transport i lliurament

El lliurament de les sol•licituds confirmades per SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. es realitzarà directament en el domicili assenyalat en la sol•licitud, sempre dins del territori nacional (llevat de les illes Canàries, Ceuta i Melilla). SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. s’esforçarà per dur a terme el lliurament entre els dos dies i els set dies laborals següents als de la sol•licitud. No es realitzen lliuraments en dies festius, dissabtes i diumenges.

Les despeses d’enviament són gratuïtes per a península i Balears. Per a enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, contacti amb nosaltres.

Vostè deurà verificar les condicions i la quantitat del producte subministrat i podrà notificar qualsevol anomalia a SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. durant els 14 dies següents a la seva rebuda.

Nosaltres aconsellem, que quan rebi el paquet, verifiqui que tot sigui correcte i estigui en perfecte estat. Si no estigués d’acord amb els articles entregats o amb l’estat d’aquests, signi i indiqui a mà a l’albarà de lliurament del transportista aquelles anomalies que trobi al rebre’l.

Cas que no rebés el paquet dintre del termini assenyalat, es durà a terme una recerca amb el transportista per solucionar la incidència (el termini aproximat és de catorze (14) dies hàbils).

Dret de desistiment

Té vostè dret a tornar el producte si no hi queda satisfet en un termini de catorze (14) dies des de la data de rebuda del producte, mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) a SMART HOME APPLIANCES, S.L.U.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui enviada abans que acabi el termini corresponent. En cas de desistiment per part seva, li tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb excepció de les despeses que hagin resultat de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat de lliurament menys costosa que hi oferim) sense cap tardança indeguda i, en tot cas, amb un màxim de 14 dies naturals a partir de la dada en que ens faci saber la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament mitjançant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per la transacció inicial, llevat que vostè hagi assenyalat expressament el contrari. En qualsevol cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Nosaltres ens farem càrrec de les despeses de la recollida els bens.

Per a l’anteriorment esmentat, vostè deurà tornar el producte en perfecte estat, en el seu embalatge original, amb tots els accessoris i la documentació inclosa a l’embalatge i a l’interior d’aquest.

Vostè podrà exercir aquest dret de qualsevol manera admesa en dret i, per la seva comoditat, podrà descarregar-se un model del desistiment aquí i enviar-lo a la direcció de correu electrònic o a la direcció física assenyalada en aquest document.

Desprès de la comprovació necessària, SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. realitzarà el reemborsament del preu pagat pel producte, així com qualsevol càrrec facturat. Vostè serà l’únic responsable de la disminució de valor dels bens que resulti d’una manipulació diferent a la necessària per establir la natura, les característiques i el funcionament dels bens, reservant-se SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. el dret de realitzar deduccions a aquest reemborsament, si el producte no es torna segons les condicions indicades.

Servei Postvenda

Els productes comprats a través d’aquest lloc web estan directament garantits pel fabricant d’aquests, en els termes i condicions esmentades en la documentació lliurada amb els productes, així com d’acord amb allò establert en la normativa vigent.

En cas de dubtes o qüestions relacionades amb la garantia i la postvenda, si us plau, contacti amb el telèfon d’atenció al client de SMART HOME APPLIANCES, S.L.U.

Limitació de la responsabilitat

Sense limitar pas l’abast d’allò establert en aquestes Condicions Generals de Venda, qualsevol possible reclamació de qualsevol mena i per qualsevol causa duta a terme contra SMART HOME APPLIANCES, S.L.U. tindrà com a límit màxim el preu de compra facturat pels productes implicats en la reclamació.

Disponibilitat del Producte

La selecció de productes oferts a https://taurus-home.com, és vàlida mentre els productes siguin visibles al lloc web, amb els límits d’estoc disponibles. Com que es tracta d’un comerç electrònic, l’estoc s’actualitza en línia, és per això que podria passar, de vegades, que durant el procés de compra s’esgoti l’estoc. Si la seva comanda tingués altres articles amb estoc disponible, tindrà l’opció de continuar amb la compra.

Normativa

Les presents Condicions de Venda i qualsevol relació entre l’Usuari i SMART HOME APPLIANCES, S.L. seran interpretades segons les lleis espanyoles.