INFORMACIÓ AMPLIADA

A Taurus volem oferir-li diversos serveis i possibilitats d’interacció amb nosaltres i, per aquest motiu, és necessari que ens doni permís per tractar les seves dades personals.

Com volem ser totalment transparents amb vostè i que utilitzi els serveis que oferim lliurement, aquí hi trobarà tota la informació ampliada sobre el tractament de les seves dades.

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Les seves dades seran incorporades a un fitxer, la responsabilitat del qual serà de la societat Smart Home Appliances, S.L.U., amb C.I.F. B-59107052 i direcció: Barcelona, calle Atenas 24 bajos 08006.
Està inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 167441.
El nostre telèfon és 945551242 i el correu electrònic de contacte en relació a la protecció de dades de caràcter personal és rgpd@taurus.es

2.- Per a què volem les seves dades i amb quina finalitat les tractem?

Abans de tot, l’informem que l’acceptació del tractament de dades és totalment necessària per poder utilitzar el servei concret que ens va sol•licitar a través del formulari corresponent. Altrament no podrem gestionar la devolució sol•licitada del producte.

Les dades se sol•liciten per poder gestionar la devolució sol•licitada de productes a través d’aquesta web, d’acord amb les condicions establertes i que serà realitzada per un servei de transport extern. D’igual forma, els necessitem per poder fer, si escau, l’abonament corresponent a la devolució.

3.- Quant de temps es conserven les seves dades?

Les seves dades es conserven el temps necessari per poder organitzar i gestionar la devolució dels productes de manera correcta. Les seves dades es conservaran, a més a més, mentre sigui necessari per complir amb les obligacions legals.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Quan omple el formulari voluntàriament, sigui quin sigui el dispositiu des del qual ho faci, i quan accepti el tractament de dades de caràcter personal, donant-hi el seu consentiment, ens legitima per que coneguem les seves dades, per que les puguem incorporar a la nostra base de dades i per que puguem tractar-les amb la finalitat assenyalada anteriorment i d’acord amb tot el que s’estableix en aquest document.

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que vostè ens faciliti es tractaran de manera interna a Smart Home Appliances. No es duran a terme transferències de dades amb altres països. No cedirem les seves dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que sigui necessari, les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari podran ser facilitades a la companyia de transports que dugui a terme la devolució sols amb aquest fi.

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a saber si des de Smart Home Appliances tractem les seves dades.

En cas que decideixi utilitzar els serveis oferts quan ompli el formulari corresponent, tindrà dret a accedir a les seves dades personals en qualsevol moment, a rectificar-les en cas que no siguin correctes o hagin canviat i, fins i tot, a sol•licitar-ne la suspensió sempre que, d’entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat amb què hagin estat entregades. L’exercici d’oposició s’iguala al de suspensió.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen a la tipologia de dades i al tractament d’aquestes.

L’exercici dels drets anteriorment assenyalats es pot fer per dos canals:
• Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o del passaport, davant de Smart Home Appliances, S.L.U. a la direcció: Barcelona, calle Atenas 24 bajos 08006.
• Per correu electrònic a la direcció rgpd@taurus.es, amb la mateixa documentació que per correu postal.

L’informem, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

7.- Veracitat de les dades.

Vostè, com a usuari dels serveis assenyalats, és responsable de la veracitat de les seves dades i es compromet a no introduir dades falses i a modificar-les si fos necessari.