Tots els productes Taurus disposen del reconeixement i la protecció de la garantia legal de conformitat segons la legislació vigent. Per fer ús de la garantia ha d’acudir a qualsevol dels nostres Serveis d’Assistència Tècnica oficials.