A Taurus volem oferir-li la possibilitat de fer comentaris o observacions sobre productes concrets a la pàgina web i, per aquest motiu, és necessari que ens doni permís per tractar les seves dades personals.

Com volem ser totalment transparents amb vostè i que triï fer comentaris lliurement, aquí hi trobarà tota la informació ampliada sobre el tractament de les seves dades.

 

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Les seves dades seran incorporades a un fitxer, la responsabilitat del qual serà de la societat Electrodomésticos Taurus, S.L. amb C.I.F. B-08296519 i la central de la qual es troba a Avenida Barcelona, s/n de Oliana, província de Lleida, amb codi postal 25790.

El nostre telèfon és 973.47.05.50 i el correu electrònic de contacte en relació a la protecció de dades de caràcter personal és rgpd@taurus.es

2.- Per a què volem les seves dades i amb quina finalitat les tractem?

Abans de tot, l’informem que l’acceptació del tractament de dades és totalment necessària per poder fer comentaris a la pàgina web. Altrament no podrem gestionar aquest servei.

Es sol•liciten les dades per poder enregistrar el seu nom d’usuari i el seu correu juntament amb el comentari que vulgui fer. D’aquesta forma el comentari es publicarà a la pàgina web (no s’hi publicarà el seu correu electrònic). A més a més, és possible que li enviem un correu electrònic privat a la direcció que ens hagi facilitat, si el seu comentari requereix una explicació o una resposta més extensa de part del nostre equip, o si entenem que pot resultar interessant conèixer més detalls sobre la qüestió que vostè hagi plantejat.

3.- Quant de temps es conserven les seves dades?

Posat que entenem que aquest és precisament l’objectiu d’aquest servei i la seva voluntat quan l’utilitza, el seu comentari no s’esborrarà de la pàgina web, llevat que vostè ens ho sol•liciti, com s’assenyala a l’apartat sis. No obstant això, les seves dades personals seran eliminades de la nostra base de dades als sis mesos de la publicació del comentari.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Quan omple el formulari voluntàriament, sigui quin sigui el dispositiu des del qual ho faci, i quan accepti el tractament de dades de caràcter personal, donant-hi el seu consentiment, ens legitima per que coneguem les seves dades, per que les puguem incorporar a la nostra base de dades i per que puguem tractar-les amb la finalitat assenyalada anteriorment i d’acord amb tot el que s’estableix en aquest document.

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades facilitades per vostè es tractaran de manera interna a Electrodomésticos Taurus. No es duran a terme transferències de dades amb altres països. No cedirem les seves dades a tercers, excepte per obligació legal.

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a saber si des de Electrodomésticos Taurus tractem les seves dades.

En cas que decideixi utilitzar els serveis oferts quan ompli el formulari corresponent, tindrà dret a accedir a les seves dades personals en qualsevol moment, a rectificar-les en cas que no siguin correctes o hagin canviat i, fins i tot, a sol•licitar-ne la suspensió sempre quan, d’entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat amb què hagin estat entregades. L’exercici d’oposició s’iguala al de suspensió.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen a la tipologia de dades i al tractament d’aquestes.

L’exercici dels drets anteriorment assenyalats es pot fer per dos canals:
• Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o del passaport, davant d’Electrodomésticos Taurus, S.L. Amb domicili a Avda. Barcelona, s/n 25790 Oliana (Lleida).
• Per correu electrònic a la direcció rgpd@taurus.es, amb la mateixa documentació que per correu postal.

7.- Veracitat de les dades.

Vostè, com a usuari dels serveis assenyalats, és responsable de la veracitat de les seves dades i es compromet a no introduir dades falses i a modificar-les si fos necessari.