RCMB 21

Calefactor ceràmic de paret

RCMB23

Calefactor de pared

RCMB25

Calefactor de pared