Política de privadesa

INTRODUCCIÓ

Tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, «RGPD»), us informem de la nostra política de privadesa i de protecció de dades de caràcter personal:

RESPONSABLES

  • Smart Home Appliances, SL amb NIF B59107052 i domicili social a Barcelona, ​​carrer Atenes 24 baixos, 08006. Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 46935, Foli 183, Full 167441. Telèfon de contacte: 936061132 rgpd@smarthomeappliances.es
  • Electrodomèstics Taurus, SL amb NIF B08296519 i domicili social a Oliana Avenida Barcelona, ​​s/n, 25790. Està inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al Tom 521, Foli 38, Fulla L-9775. Telèfon de contacte: 945551242 Email de contacte: rgpd@taurus.es
  • Engineering and Technology for Life, SL amb CIF amb NIF B08115800 i domicili social a Oliana, Avinguda Barcelona, ​​s/n, 25790. Està inscrita al Registre Mercantil de Lleida al Tom 1440, Foli 186, Full L28942. Telèfon de contacte: 945567921 Email de contacte: rgpd@taurus.es
  • Supra France, SARL amb SIREN: 441 048 576 i domicili social a 28 rue du Général Leclerc, Obernai (67210). Està inscrit al Registre Mercantil de RCS Saverne 441 048 576. Telèfon de contacte: +33 892044050 Email de contacte: rgpd@supra.fr

TRACTAMENTS I FINALITAT

1.- Formularis de Contacte

Podrà contactar amb nosaltres a través de diversos formularis i xats a les nostres pàgines web on podrà realitzar consultes sobre qualsevol matèria. Us sol·licitem en ells les dades (nom, e-mail i informació sobre la vostra consulta i el producte a què es pugui referir la consulta) amb l'única finalitat de tramitar adequadament la consulta plantejada.

2.- Formularis de sol·licitud de factures

Si voleu sol·licitar que us remetem la factura corresponent a una comanda, podreu omplir un formulari creat per a aquest propòsit. S'hi sol·licitaran les dades següents: nom, cognoms, email, telèfon, DNI, adreça postal completa i el número de comanda. Tots ells són necessaris perquè puguem tramitar adequadament la vostra sol·licitud i trametre-li la factura desitjada. Es recullen les dades esmentades amb l'única finalitat de tramitar l'enviament de la factura.

3.- Formularis de sol·licitud de devolució de productes

Si voleu sol·licitar la devolució d'un producte adquirit a través d'una de les nostres webs, podreu sol·licitar-ho mitjançant el formulari corresponent en què se us sol·licitarà el vostre email i el número de comanda. Aquestes dades es recullen amb la finalitat de realitzar la gestió efectiva de la devolució del seu producte amb les condicions establertes i que serà realitzada per un servei de transport extern. Igualment els necessitem per poder fer, si escau, l'abonament corresponent a la comanda tornada.

4.- Comunicacions i notícies

Sempre que ho sol·liciteu, us oferim la possibilitat de rebre comunicacions comercials dels productes del Grup Taurus així com receptes, notícies, novetats, col·laboracions, esdeveniments i fins i tot ofertes concretes. Per poder fer l'enviament de la comunicació, et sol·licitarem el teu email i només serà utilitzat per a aquesta finalitat.

Per poder adaptar les nostres comunicacions als vostres interessos i necessitats, amb finalitats publicitàries i també estadístiques i d'anàlisi de mercat, utilitzem eines analítiques que recopilen i tracten les dades personals derivades de les interaccions realitzades amb els correus electrònics que enviem. D'aquesta manera tenim informació sobre si l'email ha estat obert i si s'hi ha interactuat, així com sobre la informació tècnica del dispositiu on s'ha visualitzat el contingut. Aquesta informació és únicament utilitzada amb finalitat estadística sobre les nostres comunicacions i campanyes i així ajustar-les a les necessitats i els interessos dels usuaris.

En els mateixos correus electrònics s'inclou un enllaç perquè vostè pugui revocar el consentiment atorgat. Si decidiu cancel·lar la vostra subscripció, les dades personals que ens heu facilitat s'eliminaran de la base de dades durant els 15 dies següents a la data de cancel·lació (per qüestions tècniques), i les dades d'ús recollides es tractaran únicament a efectes estadístics de manera anònima

5.- Alta Club Taurus

Per obtenir els beneficis i utilitzar determinats serveis que oferim podreu donar-vos d'alta al Club Taurus. En donar-vos d'alta al Club se us demanarà un correu electrònic i una contrasenya. Posteriorment, podreu, si així ho desitgeu, incorporar dades com són el vostre nom i cognoms, telèfon, data de naixement, gènere, adreça postal completa i indicar-nos algunes aficions, situacions o interessos que ens possibilitaran oferir-vos millors serveis. Això facilitarà la gestió al nostre personal en cas de realitzar qualsevol tipus de consulta o comentari.

Amb intenció de concretar una mica sobre la nostra clientela, farem servir la informació que ens faciliti durant el registre amb finalitats estadístiques, el seu gènere, la seva edat, la seva població… Això ens ajudarà a generar accions concretes dirigides a diferents perfils de població.

Si sou membre del Club Taurus vostè estarà perfectament informat de les novetats relacionades amb el Grup Taurus, rebrà comunicacions comercials dels productes del Grup Taurus així com receptes, notícies, novetats, col·laboracions, esdeveniments i fins i tot ofertes concretes.

Per poder adaptar les nostres comunicacions als vostres interessos i necessitats, amb finalitats publicitàries i també estadístiques i d'anàlisi de mercat, utilitzem eines analítiques que recopilen i tracten les dades personals derivades de les interaccions realitzades amb els correus electrònics que enviem. D'aquesta manera tenim informació sobre si l'email ha estat obert i si s'hi ha interactuat així com sobre la informació tècnica del dispositiu on s'ha visualitzat el contingut. Aquesta informació és únicament utilitzada amb finalitat estadística sobre les nostres comunicacions i campanyes i així ajustar-les a les necessitats i els interessos dels usuaris. En els mateixos correus electrònics s'inclou un enllaç perquè vostè pugui revocar el consentiment atorgat. Si decidiu cancel·lar la vostra subscripció, les dades personals que ens heu facilitat s'eliminaran de la base de dades durant els 15 dies següents a la data de cancel·lació (per qüestions tècniques), i les dades d'ús recollides es tractaran únicament a efectes estadístics de manera anònima.

Sent membre del Club Taurus vostè podrà realitzar de forma més còmoda les compres a la botiga del Club. A través de la web podreu seguir i comprovar l'estat de totes les vostres compres i comandes, realitzar les devolucions de forma senzilla així com gestionar les vostres adreces i dades. També els necessitem per poder gestionar l'enviament dels productes al vostre domicili un cop acabat el procés de compra. En realitzar les comandes, la seva informació serà utilitzada únicament amb la finalitat de gestionar adequadament aquesta comanda fins a l'enviament de la mateixa al seu domicili així com perquè vostè pugui tenir un històric de les compres i comandes realitzades.

Podreu registrar els vostres productes al Club, la qual cosa us donarà accés a regals i descomptes, promocions exclusives, se simplifica el procés d'Assistència Tècnica, així com la recerca de recanvis i accessoris per als vostres productes. Per registrar el producte, ens haureu d'indicar les dades del producte i els detalls de la compra (data, establiment, import i número de tiquet). També caldrà adjuntar una foto del propi tiquet per poder comprovar les dades introduïdes. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la finalitat indicada, és a dir, donar accés a regals i descomptes, promocions exclusives, simplificació del procés d'assistència tècnica, així com el de cerca de recanvis i accessoris per als seus productes

6.- Promocions i Sortejos

Si participa en un sorteig o promoció, és possible que se li demanin determinades dades. Aquestes dades seran utilitzades amb l'única finalitat de donar-li alta en el sorteig o promoció i gestionar-ne la participació, així com per comunicar-nos amb el guanyador. La informació facilitada serà utilitzada també per conèixer millor els nostres clients per la qual cosa podrà ser utilitzada amb finalitats estadístiques, cosa que ens ajudarà a generar accions concretes dirigides a diferents perfils.

7.- Botiga online

Per poder gestionar i concloure les seves compres a través del web, us demanem les dades necessàries per poder realitzar efectivament la venda online dels productes complint amb tots els requisits legals i fiscals que això comporta. També els necessitem per poder gestionar l'enviament dels productes al vostre domicili un cop acabat el procés de compra. Les vostres dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de possibilitar i gestionar la vostra compra online així com l'enviament i transport del vostre producte.

CONSERVACIÓ

1.- Formularis de Contacte

Conservarem les vostres dades el temps necessari per gestionar i donar solució de manera correcta a la qüestió que ens planteja. Les vostres dades seran eliminades 6 mesos després d'haver solucionat satisfactòriament la vostra consulta.

2.- Formularis de sol·licitud de factures

Conservarem les vostres dades el temps necessari per gestionar i donar solució de manera correcta a la sol·licitud que ens planteja. Les dades de la pròpia factura seran conservades el termini legalment establert pel qual cal mantenir aquestes dades en poder de les empreses.

3.- Formularis de sol·licitud de devolució de productes

Conservarem les vostres dades el temps necessari per poder organitzar i gestionar la devolució dels productes de manera correcta. Les vostres dades es conservaran, a més, mentre sigui necessari per complir les obligacions legals

4.- Comunicacions comercials

Mentre estigui donat d'alta al servei, conservarem les vostres dades per gestionar de manera correcta la recepció de les comunicacions i notícies. Si decidiu cancel·lar la vostra subscripció, les dades personals que ens heu facilitat s'eliminaran de la base de dades durant els 15 dies següents a la data de cancel·lació (per qüestions tècniques), i les dades d'ús recollides es tractaran únicament a efectes estadístics de manera anònima

5.- Alta Club Taurus

Les dades dels usuaris registrats es conserven fins que l'usuari suprimeixi el compte.

En tot moment l'usuari pot eliminar el compte accedint a l'apartat “Les meves dades”, mitjançant el botó “Dar de Baixa”.

Les dades relacionades amb les compres i comandes realitzades que per llei s'hagin de conservar, seran conservades durant el període legalment establert.

6.- Promocions i Sortejos

Conservarem les vostres dades el temps necessari per gestionar de manera correcta la vostra participació en el sorteig o promoció. Les vostres dades seran eliminades 6 mesos després d'haver solucionat satisfactòriament la vostra consulta

7.- Botiga online

Conservarem les teves dades el temps necessari per gestionar correctament la compra i l'enviament dels productes i el termini legalment establert pel qual s'han de mantenir aquestes dades en poder de les empreses.

Sense prejudici del que s'ha establert anteriorment en relació amb els períodes de conservació de les dades, us informem que conservarem les dades durant els terminis de prescripció establerts per complir les nostres obligacions legals, així com per preservar els nostres drets.

LEGITIMACIÓ

De conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), del Reglament (UE) 2016/67, la base jurídica per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, que s'ha efectuat en emplenar el formulari voluntàriament, sigui quin sigui el dispositiu des del qual s'ha realitzat, i amb l'acceptació expressa del tractament de dades de caràcter personal amb la finalitat descrita anteriorment per a cadascun dels tractaments.

COMUNICACIÓ

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.

D'altra banda, us informem que treballem amb diversos proveïdors de serveis (incloent-hi empreses del grup Taurus) que són necessaris per al desenvolupament correcte dels nostres serveis de forma eficaç i eficient, per la qual cosa hem de, en determinades circumstàncies i condicions, comunicar-los les vostres dades personals. Aquesta comunicació es realitza sempre d'acord amb la normativa vigent i, atesa la seva condició d'encarregats de tractament, segons el que estipulen els contractes formalitzats que legitimen l'accés dels proveïdors a les dades personals. Tot això dacord amb el que estableix larticle 28 del RGPD.

Aquests proveïdors de serveis són agències de comunicació, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials, proveïdors de serveis d'allotjament, serveis tècnics associats i funcionalitats addicionals per a les webs, proveïdors de serveis d'assistència tècnica i agències de transport per a l'enviament i la recollida de productes .

DRETS DE L'USUARI

Qualsevol persona té dret a saber si els Responsables de tractament estan tractant dades personals que li concerneixen.

Tindrà dret en qualsevol moment a accedir a les teves dades personals, sol·licitar-ne la rectificació en cas que no siguin correctes o hagin canviat, sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades . Lexercici doposició s iguala al de suspensió.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, es pot oposar al tractament de les seves dades, supòsit en què els responsables del tractament deixaran de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol moment vostè pot retirar el consentiment donat per al tractament de les seves dades, cosa que no afectarà la legalitat del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen a la tipologia de dades i tractament dels mateixos.

L'exercici dels drets indicats anteriorment es pot realitzar per qualsevol dels canals següents. Amb una sola sol·licitud per qualsevol dels canals indicats, podreu exercir els vostres drets en relació amb tots els responsables indicats a l'inici d'aquest document. Si voleu exercir-lo només en relació amb algun dels responsables indicats, també podreu fer-ho simplement indicant-ho a la vostra sol·licitud.

  • Smart Home Appliances, SL: Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport a l'adreça: Barcelona, ​​carrer Atenes 24 baixos 08006. Per correu electrònic, a l'adreça rgpd@smarthomeappliances.es amb la mateixa documentació que per correu postal.
  • Electrodomèstics Taurus, SL: Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport a l'adreça Oliana Avenida Barcelona, ​​s/n, 25790. Per correu electrònic, a l'adreça rgpd@taurus.es amb la mateixa documentació que per correu postal.
  • Engineering and Technology for Life, SL: Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport a l'adreça Oliana Avenida Barcelona, ​​s/n, 25790. Per correu electrònic, a l'adreça rgpd@taurus.es amb la mateixa documentació que per correu postal.
  • Supra France, SARL: Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport a l'adreça 28 rue du Général Leclerc, Obernai (67210). Per correu electrònic, a l'adreça rgpd@supra.fr amb la mateixa documentació que per correu postal.

Si considereu que les vostres dades personals o l'exercici dels vostres drets no han estat adequadament protegides, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ), la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), ( www.cnil.fr ) o davant de l'Autoritat de Control de l'Estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció.

VERACITAT DE LES DADES

Els usuaris dels serveis indicats són responsables de la veracitat de les seves dades i es comprometen a no introduir dades falses ia procedir a modificar-les si cal.